Pure Heart®

  Hos Pure Heart ® er du safe!

Vi tager privacy seriøst og beskytter vores klienter igennem de sårbare og vanskelige passager af deres liv. Vi beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv. Hos os kan du føle dig helt tryg, styrke dig selv og få den tiltrængte restitution. Du mødes igennem en ubetinget fortrolighed, så du er fri til at slippe de ting der belaster og tynger dig.


At være ramt - svækket og syg er et tabu, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser. Alt for mange tror den går, men også rigtig mange er reelt bange for, at række ud efter hjælp. Ikke at få gjort noget ved problemerne er at spille russisk roulette, hvor risikoen for omfattende og alvorlige helbredsskader er unødvendig stor. At række ud efter og modtage hjælp er helt legitimt - et tegn på en klog disponering. At have problemer og/eller befinde sig i en krise har intet med skyld at gøre, men det er dit ansvar at gøre noget ved det.

Det sværeste er ofte at række ud efter hjælp, det kræver mod og tillid - man er bange for at blive kompromitteret - at verden kan være fordømmende. Anseelse er tungtvejende og skal tages alvorlig, hvilket træder tydeligt frem i forbindelse med, at man bestrider en betydningsfuld stilling - måske som virksomhedsejer eller har en særlig status i samfundet, man kan være politiker, kendt o.lign. Man vil for alt undgå at ens familie, erhvervspartnere, medarbejdere, vennekreds og samfundet generelt skal se og opleve, at man befinder sig i en krise man ikke kan klare selv og har brug for hjælp.


Pure Heart ® er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed overfor hver enkelt klient. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk og trygt udviklingsmiljø, hvor man kan håndtere vanskelige og sårbare ting og slippe det der belaster og tynger.
 Hos Pure Heart ® oplever du en høj grad af sikkerhed. Compliance er central i vores virksomhed med en stærk integritet overfor vores klienter. Vi tager fortrolighed alvorligt og beder eks.v. ikke vores kunder om testimonials og anmeldelser af dit og dat for at fremme et salg, men som samtidig eksponerer dem med risiko for kompromittering. Hos Pure Heart ® er fortrolighed ægte og ubetinget.

Databeskyttelsesforordningen
Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger via vores websites. Generelt tilstræber vi, at begrænse overbringelse af følsomme personoplysninger via digitale medier og opfordre vores kunder og klienter til at undlade dette.

*  Mail
Alle mails der indeholder følsomme personoplysninger sendes via secure mail. På vores websites er der på alle sider mulighed for, at tilgå vores secure mail til overbringelse af information, der falder ind under følsomme og/eller fortrolige personoplysninger.

*  Web
Dette website er sikret og betyder, at en tredje part ikke kan opsnappe de data, der udveksles mellem dig og os.
 Alt du læser på websiden er fortrolig information videregivet til dig. Benytter du kontaktformularen er dine indtastede oplysninger sikret med kryptering.

 Vi anmoder ikke om følsomme og/eller fortrolige personoplysninger via vores kontaktformular.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in