Pure Heart®

♦ Hos Pure Heart® er du safe! 
Vi beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv

Vi tager vores klienters privacy seriøst og beskytter dem igennem de sårbare og vanskelige passager af deres liv. Pure Heart® er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed for hver enkelt klient. Vi tager fortrolighed alvorligt og vores integritet er høj. Vi beder eks.v. ikke vores kunder om testimonials og anmeldelser af dit og dat for at fremme et salg. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk udviklingsmiljø, hvor man kan håndtere vanskelige og sårbare ting og slippe det der belaster og tynger.

 Det sværeste er ofte at række ud efter hjælp, det kræver mod og tillid - man er bange for at blive kompromitteret - at verden kan være fordømmende. Anseelse er tungtvejende og skal tages alvorlig, hvilket træder tydeligt frem i forbindelse med, at man bestrider en betydningsfuld stilling - måske som virksomhedsejer eller har en særlig status i samfundet, man kan være politiker, kendt o.lign. Man vil for alt undgå at ens familie, erhvervspartnere, medarbejdere, vennekreds og samfundet generelt skal se og opleve, at man befinder sig i en krise man ikke kan klare selv og har brug for hjælp.

Pure Heart® beskytter dig - dit omdømme og dit privatliv. Hos os kan du føle dig helt tryg, styrke dig selv og få den tiltrængte restitution. Du mødes igennem en ubetinget fortrolighed, så du er fri til at slippe de ting der belaster og tynger dig.


Reach out!
Uanset karakteren og omfanget af de udfordringer du befinder dig i, står vi klar til at hjælp. Ræk ud i en fortrolig og tryg ramme, hvor der ikke sker kompromittering af dig og din status og begynd den vigtigste rejse i dit liv.
Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun et stærkt helbred i balance kan levere dette. Vi bistår vores kunder, der dækker private, business- og erhvervsfolk, samt virksomheder og organisationer i alle størrelser, med at definere en effektiv strategi til opnåelse af dette. Om fokus er på optimering eller konkrete udfordringer, ja så er Pure Heart® det rigtige valg. Vores ekspertise og erfaring danner et solidt grundlag for at hjælpe dig omsorgsfuldt og diskret i en effektiv og virksom ramme med en frugtbar og positiv udvikling. Vi frigiver ressourcer såvel i det enkelte menneske som i en virksomhed. Vores kerneydelser er udviklende og dækker hele spektret fra kvalificeret og problemknusende rådgivning og styrkende sundhedsskabende aktiviteter til effektiv krisehjælp og dyb restituering. Med et velkomponeret og trygt arrangement hos Pure Heart® skabes grundlaget for ændring på et meget dybt og afgørende plan. Vi er handlings- og resultatorienteret og flytter udvikling og sundhedsmæssig teori til praksis. I samspil med vores kunde udarbejdes en virksom handlingsplan med fokus på den eksekverende del, hvorved det tilsikres at strategien realiseres. Vores kunder når deres mål med en solid værditilvækst på alle områder.


We respect your privacy

► Er du udfordret - er hverdagen, måske livet svært?
At være ramt - svækket og syg er et tabu, hvorfor alt for mange holder facaden og forsøger at klare hverdagen, måske ved hjælp af forskellige stimulanser. Alt for mange tror den går, men også rigtig mange er reelt bange for, at række ud efter hjælp. Ikke at få gjort noget ved problemerne er at spille russisk roulette, hvor risikoen for omfattende og alvorlige helbredsskader er unødvendig stor. At række ud efter og modtage hjælp er helt legitimt - et tegn på en klog disponering. At have problemer og/eller befinde sig i en krise har intet med skyld at gøre, men det er dit ansvar at gøre noget ved det.

Det er være udfordrende at erkende man har brug for hjælp. Alt for mange tror den går, men også rigtig mange er reelt bange for, at række ud efter hjælp. Ikke at få gjort noget ved problemerne er at spille russisk roulette, hvor risikoen for at de akkumulere og med alvorlige stressskader til følge er unødvendig stor. At række ud efter og modtage hjælp er helt legitimt - et tegn på en klog disponering. At have problemer har intet med skyld at gøre, men det er dit ansvar at gøre noget ved det.

Start forandringen nu!
Du har nu muligheden for effektivt at ændre din situation. Book et opstartsmøde, hvor vi sammen i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben, ærlig og fortrolig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge dit arrangementet. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være dybereliggende udfordringer, der kræver afklaring. Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering.

♦ Want to work with us?
Giv dig selv det bedste - invester i et eksklusivt og problemknusende custom made arrangement, der tilvejebringer de optimale betingelser for at ændre det du belastes af, samtidig med du slipper alt der tynger dig og finder ny frisk energi. Vi er blandt landets dygtigste og besidder stor ekspertise, der sammen med omfattende viden, mangeårig erfaring og dyb indsigt skaber grundlaget for, at løse enhver opgave og håndtere de ønsker og udfordringer, der gør sig gældende.

Når du besøger Pure Heart®’s websider er du beskyttet.
Hos Pure Heart®, herunder Pure Heart® Group, oplever du en høj grad af sikkerhed, når du besøger vores websites. Dette website er sikret og betyder, at en tredje part ikke kan opsnappe de data, der udveksles mellem dig og os.
 Alt du læser på websiden er fortrolig information videregivet til dig. Benytter du kontaktformularen er dine indtastede oplysninger sikret med kryptering.Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in