Pure Heart®

►  Er du livsfit?

♦ Hos Pure Heart ® skabes fundamentet til et godt og succesfuldt liv.
Et godt liv er fri af sygdom, stress og et fragmenteret indre - et liv i balance, fuld af høj energi og glæde - det er herfra alt starter, uanset dine ambitioner og ønsker for livet.

♦ Ordet fitness kommer af engelsk: At være fit - egnet til overlevelse!

Fysisk fitness er anerkendt - vigtigheden af at være fysisk fit, men det største aktiv ligger i at være livsfit.

♦ Uagtet karakteren af dine udfordringer står vi klar til at hjælp. Vi tilvejebringer de bedste vilkår for din udvikling og optimer hele dig, hvorved dine ressourcer og evner maksimeres, så du opnår at stå skarp og stærk.
Be Happy | Pure Heart®
√ Rejuvenating √ Balance √ Styrke √ Vitalitet √ Gennemslagskraft
♦ Start forandringen nu!
Du har nu mulighed for effektivt at ændre din situation - sig nej til flere dage på halv kraft, hvor svækkelsen sætter dagsordenen! Det er tiden at være ærlig og få taget hånd om dig selv, herunder de ting der udfordre dig. Vi tager byrden af dine skuldre og tilvejebringer en optimal tryg udviklingsramme, hvor der ikke vil ske kompromittering af dig og din status. Vi støtter dig igennem din udvikling samtidig med, at du effektivt og virksomt finder tilbage til din indre ro og styrke. Få afsat tid og ressourcer til en genopretning af din tilværelse og hele dit helbred, ikke kun det fysiske.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in