Pure Heart®

Prisoversigt

♦ Denne prisoversigt er gældende for Pure Heart®, herunder Pure Heart® Group fra og med 1. Juli 2020.
 Pure Heart® Group dækker:
Pure Heart® Business
 | Pure Heart® Care
 | Pure Heart® Interact

Pure Heart® Yoga
 | Pure Heart® Product | 
Casa di Pure Heart®.

1.1 Prispolitik
1.1.1  I ønsket om, at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser, har vi forskellige prismodeller. Med særlig vægt på, at vores rådgivning, hjælp, støtte og undervisning tilfører værdi for vores klienter, sker etablering af et arrangement på baggrund af et personligt opstartsmøde, hvor vi med klienten i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Ved en åben og ærlig fortrolig samtale får vi indblik i, hvor klienten er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes det bedste grundlag for at rådgive og tilrettelægge arrangementet, herunder prissætningen. Gennem den fortrolige afdækning med vores klient finder vi den prismodel, der passer bedst til opgaven.
1.1.2  Vores ydelser dækker over en række forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne er forskelligartede, både i form og omfang. Herfor er en forventningsafstemning, også når det drejer sig om prisen på vores ydelser, vigtigt.
1.1.3  Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er afgørende, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag er forskellige prismodeller nødvendig for at tilpasse os vores klienters individuelle behov og ønsker.

1.2 Beregning
1.2.1  Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug. Her indgår en samlet vurdering af det bestilte arrangement. I vurderingen indgår bl.a. opgavens omfang, kompleksitet, om der er særlige ønsker og behov der skal honoreres, samt klientens samlede situation.
1.2.2  Ved større og længere arrangementer tillægges Value‐based Pricing
, hvor vores prissætning sker ud fra et gensidigt fairness princip. 

1.3 Længervarende arrangement
1.3.1  Længervarende forløb aftales ved et personligt opstartsmøde, hvor omfanget af opgaven afdækkes. Efterfølgende bekræftes arrangementet og den samlede aftale i en kontrakt, der underskrives af begge parter.
1.3.2  Pure Heart® fungerer som ekstern konsulent tilknyttet virksomheder og organisationer i ind og udland. Dette sker på faste kontraktvilkår over en nærmere aftalt periode.

1.4 Faste priser
1.4.1  Exclusive Mentoring, Coaching™ og anden undervisning honoreres ved kr. 1.400,00 ekskl. moms. pr. time ved enkeltstående sessions.
1.4.2  Opstart - Afklaring og Rådgivningsmøder honoreres ved kr. 1.400,00 ekskl. moms. pr. time.
1.4.3  Telefonmøde afregnes til kr. 995,00 ekskl. moms. pr. samtale af 60 minutters
varighed. Ved forlængelse tillægges kr. 549,00 ekskl. moms pr. halve time til den oplyste pris.
1.4.5  Timeprisen er kr.1.800,00 ekskl. moms.

1.5 Afregning
1.5.1  Hvor andet ikke er aftalt skriftligt, afregnings der pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

1.6 Medgået tid
1.6.1  Medgået tid i forbindelse med bestilte møder, problemer, administration af etableret
arrangement, herunder manglende betaling, konsulent og rådgivningsydelser, samt
ekstra undervisningstid og anden bistand afregnings, hvor andet ikke er aftalt skriftligt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

1.7 Akut assistance
1.7.1  Akut ydet assistance i form af hjælp, støtte, rådgivning og anden bistand pålægges 20% til den til enhver tid gældende timepris i tidsrummet mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 på hverdage.
1.7.2  Uden for dette tidsrum er akutgebyret på 40% tillagt den til enhver tid gældende timepris.
1.7.3  Ydes den akutte assistance uden for de lokations Pure Heart® benytter, vil klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse hermed.
1.7.4  Ydes der akut assistance, som en del af et længerevarende arrangement, vil omkostninger hertil være aftalt skriftligt i den indgåede kontrakt og til en lavere sats.

1.8 Udlæg
1.8.1  Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand og undervisning blive
faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved
 næste faktura.

1.9 Location
1.9.1  Møder og aftalte arrangement kan afholdes på de af klienten valgte locations.
1.9.2.  Location mere end 30 km fra Hellerup pålægges et mindre tillæg på kr. 80,00 pr. 10 km. Eks. v. vil tillægget ved en location 50 km fra Hellerup være på kr. 160,00
 for de 40 ekstra kilometer.

2.0 Betalingsvilkår
2.0.1  Der faktureres netto kontant, hvor andet ikke er aftalt skriftligt.
2.0.2  Ved et længerevarende arrangement tilbydes forudbetalt ratebetaling.
2.0.3  Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in