Pure Heart®

Er du livs fit?

Ordet fitness kommer af engelsk: At være fit - egnet til overlevelse. Fysisk fitness er anerkendt - vigtigheden af at være fysisk fit.

Verden og livet er udfordrende og uforudsigelig. Det største aktiv for at imødegå dette er ved at være fit på alle planer - livsfit.

Pure Heart® udbyder en eksklusive palet af livs- og sundhedfremmende arrangementer til private og erhvervslivet, der gør kunden livsfit.

"Fundamentet for et let og værdiskabende liv er, at du er livs fit - stærk og sund"

Your Success Begins with Us

♦ Med Pure Heart® bliver livet lettere!
I mere end 15 år har vi succesfuldt hjulpet tusindvis af mennesker med at blive sunde og stærke - fundamentet til et godt liv, indfrielse af enhver ambition og en succesfuld tilværelse.

♦ Med Pure Heart® opnås bl.a. >> 
√ Mere energi  √ Forøget mental kapacitet  √ Indre ro  √ Bedre søvn
√ Styrkelse af psykiske helbred
  √ Færre dage på halv kraft  √ Effektiv stresshåndtering  √ Forøget styrke og  gennemslagskraft  √ Mindre sygdom
√ Forøget produktivitet og resultatskabelse  √ Mere glæde og overskud.
  • Forandring allerede ved første møde
  • Vi er det foretrukne valg for de ambitiøse, der ønsker reel forandring
  • Vores kunder når deres mål
  • ​9 ud af 10 klienter vender tilbage eller henviser til os
  • ​Stor fleksibilitet
Et intelligent liv betyder, at man har en helbreds- og sundhedsmæssig strategi. At investere i høj og rigtig energi, sammen med grundlæggende sundhed og balance, er intelligent og værdiskabende forretning - også på det personlige plan. Lederskab af eget liv er afgørende for at beskytte de ressourcer, man har til rådighed. At kroppen fungerer optimalt - at energien, overblikket og styrken er til rådighed, når det er påkrævet, giver grundlaget for en realisering af enhver ambition og fastholdelse af et højt niveau. High performance er et udbredt udtryk i business- og erhvervslivet, men har du sat dig selv i stævne til, at yde denne high performance?

♦ Want to work with us?

Vi er i en ny udfordrende tid, der kræver et intelligent fundament. Disponer klogt og afsæt ressourcer til, at opnå et stærkt helbred i balance. Udfordrende tider kræver optimering - at man har det optimale grundlag at navigere ud fra. Et ægte stærkt helbred i balance er langt mere end blot lidt ordentlig mad og motion. Ofte overses eller undgås de dybereliggende lag, hvorved styrke bliver transparent og sundhed skrøbelig - svagheden sætter dagsordnen og dikterer det man evner i en given situation. Navigering i en udfordrende tid kræver klarhed og at man er robust overfor det der omgiver en - kun et stærkt helbred i balance kan levere dette. Vi bistår vores kunder, der dækker private, business- og erhvervsfolk, samt virksomheder og organisationer i alle størrelser, med at definere en strategi til opnåelse af dette. Om fokus er på optimering eller konkrete udfordringer, ja så er Pure Heart® det rigtige valg. Vi frigiver ressourcer såvel i det enkelte menneske som i en virksomhed. Vores kerneydelser er udviklende og dækker hele spektret fra kvalificeret og problemknusende rådgivning og styrkende sundhedsskabende aktiviteter til effektiv krisehjælp og dyb restituering. Vores kunder når deres mål med en solid værditilvækst på alle områder.


♦ Call to action!
Invester i et eksklusivt custom made arrangement hos en af vores 4 ovenstående ekspertiseafdelinger til indfrielse af konkrete og specifikke mål. Hos Pure Heart® bliver man stærk og sund i alle lag. Vi er handlings- og resultatorienteret og flytter udvikling og sundhedsmæssig teori til praksis. I samspil med vores kunde udarbejdes en styrkende og sundhedsskabende handlingsplan med fokus på den eksekverende del, hvorved det tilsikres at strategien realiseres.


Firm

Pure Heart®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office

☎   70 27 27 72

        

Still curious about Pure Heart®

♦   About

♦   Overview

f            in