Forretningsbetingelser for Pure Heart ®
Opdateret den 1. Juli 2020
1 Generelt
1.1 De anførte forretningsbetingelser er gældende for Pure Heart ® ApS | CVR-nr. DK36731664.
(i det følgende ”Pure Heart”)
1.2 Pure Heart's ekspertiseafdelinger er samlet i Pure Heart Group, der består af:
Pure Heart Business | Pure Heart Care | Pure Heart Interact | Pure Heart Yoga | Pure Heart Product | Casa di Pure Heart.
1.3 Denne publikation sker på vegne af og omfatter Pure Heart og hele Pure Heart Group.
1.4 Disse forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som Pure Heart bistår med løsningen af på vegne af klienten.
1.5 I forbindelse med din bestilling anmodes du om at læse og generelt orientere dig om de gældende forretningsbetingelser hos Pure Heart. Du er i forbindelse hermed forpligtet til at bekræfte, at disse har været dig forelagt og de af dig er læst, anerkendt og accepteret, herunder, men ikke begrænset til, de specifikke vilkår dit arrangement gennemføres under.
1.6 Du velkommen til at kontakte vores hovedkontor, hvis der måtte være forhold du udover det angivne ønsker yderligere afklaring omkring.
Claus Hohlweg
Direktør for Pure Heart ®
Copyright © 2020   ·   Pure Heart ®   ·   All Rights Reserved by Claus Hohlweg
PURE HEART ® | MAIN OFFICE (JURIDISK ADRESSE) TUBORG NORD, HANS BEKKEVOLDS ALLÉ 7, DK-2900 HELLERUP, DENMARK