Pure Heart®

►  Ét møde og du er i gang!

 Etableringen er simpel og enkel, men samtidig dyb og fyldesgørende.
Vi tager vores klienter og deres situation seriøst. I ønsket om at skabe et optimale udviklingsforløb for hver eneste klient, indledes der med et etableringsmøde, hvor vi i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Gennem en åben og ærlig samtale får vi indblik i, hvor du er og gerne vil hen. Derved tilvejebringes grundlaget for at etablere, herunder prissætte arrangementet. Den samlede aftale bekræftes efterfølgende i en kontrakt, der underskrives af begge parter.

♦ 
Du skal ikke holde dig tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Mødet er berammet til 2 timer, men vi har den tid og ressource, der er brug for. Det er af stor betydning alle forhold gennemgås, så der kan etableres et arrangement, hvor tingene hænger sammen og matcher dig og din situation 100%. Måske er der behov for, at hele eller dele af arrangementet foregår på udvalgte locations, på bestemte tidspunkter eller i en særlig rolig, tryg og fortrolig ramme. Ved mere alvorlige forhold er der mulighed for at etablere en daglig kontakt med support, der sammen med en hotline ved akut opståede alvorlige forhold gør, at du er i trygge hænder og opbygges step for step, så der kommer lys for enden af tunnelen.
Strategi
Efter mødet fremlægger Pure Heart ® en anbefaling til et optimalt forløb baseret på en analyse af den samlede information afgivet på mødet. Du forelægges en slagkraftig strategi, der tilsikre frugtbar udvikling, hvor det der belaster dig kan elimineres og du kommer i den retning du ønsker. Vi er handlings- og resultatorienteret - vi flytter teori til praksis. Anbefalingen indeholder en effektiv og balanceret plan med fokus på den eksekverende del, hvorved strategien realiseres og der opnås et virksomt forløb med markante resultater.
 Du godkender, måske justerer oplægget og er i gang.
 Garanti
Vores struktur er etableret udelukkende for at give dig det bedste grundlag at etablere dit arrangement på. Her tilsikres at alle forhold er belyst og drøfte inden etableringen af arrangementet. Du træffer din beslutning på et oplyst og velfunderet grundlag.

Følsomme personoplysninger
Overbringelse af information, der falder ind under følsomme og/eller fortrolige personoplysninger modtages ikke via vores websites eller gennem vores kontaktmail. I særlige tilfælde kan sådanne oplysninger overbringes via vores sikrede mail.

♦ Privacy
Pure Heart ® tager fortrolighed seriøst og vores integritet er høj. Vi beskytter vores klienter, herunder deres omdømme og er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed.
Samlet giver det et gunstigt trygt udviklingsmiljø, hvor vanskelige og sårbare ting kan håndteres og ændres.
Pure Heart ® leverer en række ydelser, der ikke påkræver et etableringsmøde og kan bookes direkte; Holistisk Helbredskonsultation  |  Konsulent- og rådgivningsydelser  |  Call and Response™  |  Akut Hjælp.
En Holistisk Helbredskonsultation erstatter et etableringsmødet, hvorved man er i gang med det samme.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in