Pure Heart®
Pure Heart ® er et moderne professionelt health studio med høj kvalitet organiseret i 4 ekspertiseafdelinger med hver deres speciale. Vores kunder tilbydes, i et eksklusivt setup, effektive og omsorgsfulde veje til grundlæggende dyb forandring. Specialiseringen giver mulighed for, at opbygge et indgående kendskab inden for det pågældende område og tilsikre den absolut højeste kvalitet i vores rådgivning og undervisning. Vores specialisering skaber værdi for vores klienter og virksomheder, hvor ethvert forhold løses ud fra et solidt kendskab og optimale vilkår. Når vi modtager en bestilling, vurderes opgavens omfang og de rette ressourcer tildeles. Vi samarbejder på tværs af vores specialeområder og sammensætter altid det bedste hold af specialister til en given opgave. Vores klienter får tilknyttet en fast kontaktperson, hvorved der skabes en enkelt og rolig struktur. Den samlede kombination giver en helstøbt struktur og danner grundlag for et optimalt forløb med signifikant resultat.
♦ Vores commitment overfor vores klienter
√  Vi understøtter vores klienter gennem virksom effektiv rådgivning og undervisning på det højeste faglige og etiske niveau tilpasset deres til enhver tid situation og behov.
√  Vores rådgivning og hjælp skal være værdiskabende.
√  Vores behandling af komplekse problemer skal udmønte sig i enkle og brugbare løsninger.
√  Vores rådgivning og undervisning skaber grundlag for forandring - sundhed og balance.
√  Vores klienter møder rettidig rådgivning og hjælp. Vi er tilgængelige, når der er brug for os.
√  Vores klienter skærmes overfor unødig stress og eksponering. De tilsikres den højest mulige privacy og tryghed.

♦ Vores mission og passion
√  At give vores klienter sunde - intelligente og livsfremmende alternativer, der styrker alle dele af helbredet, optimerer deres performance og tilfører
masser af livskraft.
√  Vi fungerer som betroet rådgiver og mentor for vores klienter. Alle forhold kan fortroligt drøftes og behandles.
√  Vi udvikler vores klienter frem til deres fulde potentiale med en realisering af deres ambitioner og fastholdelse af deres høje niveau.
√  Vi udvikler vores klienter frem mod Self Management, der tilsikrer størst mulig styrke - robusthed og selvstændighed.
√  Vi anvender vores klienters udfordringer dynamisk og konstruktivt, hvorved de kommer styrket ud på den anden side.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in