Pure Heart®

►  Traditionel FAQ er aflyst!

♦ Det kan være svært at navigere i sundheds- og udviklingstilbud - for mange det største og vigtigste skridt de tager i deres liv. Generelt at forstå hvordan man starter, herunder hvilke ting der er vigtige og betydningsfulde er udfordrende. At begynde udvikling på et dybt plan er samtidig forbundet med stor usikkerhed og sårbarhed. Spørgsmålene er ofte mange og statisk konstruerede svar ikke nok til at skabe klarhed og ro.

♦ Pure Heart ® udbyder et helt nyt spændende setup til introduktion, inspiration og afklaring - Call and Response™. Et innovativt koncept med fantastisk effekt, baseret på interaktivitet fra spøgeren. Igennem den ægte nærværende dialog frembringes klarhed med en positiv nysgerrighed på og lyst til udvikling. Der opstår en naturlig ro og tryghed ved udvikling.
Scenen er sat til FAQ i et autentisk og nærværende setup krydret med en effektiv åndedrætsteknik. Call and Response™ giver afklaring og viden, samt et solidt indspark til at komme igang.
  • Afklaring og inspiration
  • Fantastisk effekt
  • ​Dynamisk og spændende
  • ​Dyb reflektion
  • ​​Effektiv åndedrætsteknik
♦ Call to Action!
Call and Response™ er et kraftigt indspark til at skabe forandring. Få kickstartet forandringen og skab værdi på alle områder.

♦ Struktur
Et Call and Response™ event er berammet til 3 timer. 2 timer foregår i en direkte og intens dialog mellem spørgsmålstilleren og Pure Heart ®. For at tilsikre alle kan være aktive er der sat en limit på max. 10 personer. Er man en større gruppe bookes blot det antal møder, der dækker det samlede antal personer. Det vil sige er man 26 personer bookes 3 Call and Response™ møder, der kan foretages efter hinanden sammen dag eller på udvalgte tidpunkter. Man kan også selektere og tilpasse de enkelte grupper; f. eks. familie, en ven- eller venindegruppe, kollegaer, fodbold - cykel - løbehold etc. Det er jer der sætter limit for selekteringen - Call and Response™ er for jer - til jeres behov.

♦ Covid-19
Call and Response™ foregår i et setup, hvor alle kan være safe. Med max 10 deltager tages der hensyn til den aktuelle smitterisiko. Pure Heart ® afholder kun Call and Response™ i egnede og godkendte lokaler. Vi forbeholder os 50 m2 lokalestørrelse, når deltagerantallet er 10. Antallet kan efter jeres ønske reduceres, hvilket nedsætter kravet til lokalestørrelse med 4 m2 for hver deltager under 10.

♦ Privacy
Call and Response™ foregår i et trygt og fortroligt setup, så alle kan være frie og trygge. Pure Heart ® tager fortrolighed alvorligt. Vores integritet er høj - vi beskytter vores klienter, herunder deres omdømme. Vi er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk og trygt miljø, hvor man kan drøfte og håndtere vanskelige og sårbare ting.

♦ Want to work with us?
Pure Heart ® vil efterfølgende være til rådighed i 60 min. for en kort fortrolige samtale med den enkelte. Særlig sensitive forhold kan her afklares og personlige fortrolige spørgsmål besvares. Det vil herunder være muligt, at etablere et arrangement. Der ydes 20% i rabat ved tegnelse af et arrangement i forbindelse med Call and Response™.

Firm

Pure Heart ®
CVR- nr. DK36731664

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

♦   Opening Hours

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72
Åben mail  >>      
Secure mail  >>      

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Intellectual Property

♦   Pricing

Still curious about Pure Heart ®

♦   About

f            in